image
Zorgvormen

24 uur zorg (intramuraal)

Zorgstichting "De Rots"is een kleinschalige woonvorm waar 24 uur zorg en begeleiding geboden wordt in een huiselijke sfeer. Dit doen we met een professioneel team.
Er is een vast echtpaar die 24/7 aanwezig is, daarnaast zijn er vaste begeleiders aanwezig op vaste dagen.
Hierdoor hebben wij geen wisselende personeelsdiensten, wat onze cliënten ten goede komt.
Een vaste structuur in de dagindeling is erg belangrijk voor onze cliënten.

In onze woonvorm kunnen +/- 6 cliënten wonen.
De cliënten hebben een eigen kamer hier kunnen ze leven naar eigen wensen en mogelijkheden.
Wij van Zorgstichting "De Rots"vinden voldoende privacy voor onze bewoners erg belangrijk. Daarnaast kunnen de bewoners ook gebruikmaken van de gezamenlijke ruimtes. In deze ruimtes drinken we thee of koffie en wordt er gezamenlijk gegeten, ook worden daar diverse activiteiten gehouden of televisie gekeken. Gezellig bij elkaar.

Wij bieden onze bewoners een veilige en vertrouwde omgeving.
Een plek waar zij zich thuis, op hun gemak en gelukkig kunnen en mogen voelen.
Dit realiseren wij door open met onze bewoners te communiceren.
Onze bewoners kunnen altijd met vragen en problemen bij ons terecht.

Daarnaast organiseren wij geregeld uitstapjes en is er iedere donderdag sporten.

Voor wie is de 24 uur zorg bedoelt

Verblijf is bedoeld voor jongvolwassenen vanaf 17 jaar en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
Meestal is er bij deze cliënten sprake van (ernstige) gedragproblematiek, soms in combinatie met een lichte verslaving.
Zorgstichting "De Rots" biedt verblijf aan cliënten die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet meer in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.


Hoe werkt dit:
Als u ondersteuning, hulp of begeleiding wilt, kunt u bij Zorgstichting "De Rots" terecht voor meer informatie, uw vragen of om u aan te melden. Dit kunt u doen via het contactformulier op de site,( onder tabblad contact) uw e-mail wordt dan binnen 24 uur beantwoord of via het telefoonnummer 0599-638291.

Aanmelden:
Als u hulp of ondersteuning of begeleiding van Zorgstichting "De Rots" wenst te ontvangen, heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een toegangsbewijs voor de zorg.
In deze indicatie staat een onafhankelijk oordeel over uw situatie. Zo krijgt u de zorg die u nodig bent en waar u recht op heeft.
Deze indicatie ( als u die nog niet heeft) kunt u zelf aanvragen.
Lukt u dit niet? Dan kan MEE Groningen u helpen met de aanvraag.
Het telefoonnummer van MEE Groningen is 050-527 45 00 .

Hoe werken wij:
Na een observatieperiode wordt er een zorgplan op maat opgesteld, deze voorziet in de eigen behoefte en problematiek van de cliënt.
Vanuit het zorgplan worden lange en korte termijn doelen opgesteld.
De korte termijn doelen komen op een doelen/Fasekaart.
De doelen op de fasekaart worden iedere week met de cliënt besproken.
Het is gebleken dat; door met de fasekaart te werken en de doelen wekelijks met de cliënten op een ontspannen wijze te bespreken, de cliënten op deze manier dagelijks met de doelen geconfronteerd worden en dat werpt zijn vruchten af.


Door eens in de paar maanden de fasekaart een week niet te behandelen, krijg je als begeleider een indicatie over wat blijft beklijven of niet.
Als een doel een poos goed blijft gaan, wordt dit doel vervangen door een nieuw doel.
Het blijft wel een punt van aandacht, tot het doel is behaald.
Blijkt na verloop van tijd dat het behaalde doel toch weer een punt van aandacht wordt, kan het opnieuw als doel op de fasekaart teruggeplaatst worden.

Het is belangrijk dat er met succes ervaringen wordt gewerkt, even als het complimenteren als iets goed wordt uitgevoerd, dit om het zelfvertrouwen te versterken.


Let op: in verband met de nieuwe wet en regelgeving inzake de zorg zie tab nieuws

>>> naar boven

Dag- weekend en vakantie opvang

Zorgstichting "De Rots" biedt ook enkele plaatsen voor de mogelijkheid om te logeren.
Dit kan in een weekend of tijdens een vakantie.
Maar ook als je ouders even niet voor je kunnen zorgen kun je bij Zorgstichting "De Rots" terecht.
Dag/ middag opvang, bij voorbeeld na school is ook mogelijk.

Hoe werkt dit:
Als u ondersteuning, hulp of begeleiding wilt, kunt u bij Zorgstichting "De Rots" terecht voor meer informatie, uw vragen of om u aan te melden.
Dit kunt u doen via het contactformulier op de site,( onder tabblad contact) uw e-mail wordt dan binnen 24 uur beantwoord.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het nummer 0599-638291 dan kunt u direct uw vragen stellen.


Aanmelden:
Als u hulp of ondersteuning of begeleiding van Zorgstichting "De Rots" wenst te ontvangen, heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een toegangsbewijs voor de zorg.
In deze indicatie staat een onafhankelijk oordeel over uw situatie. Zo krijgt u de zorg die u nodig bent en waar u recht op heeft. Deze indicatie ( als u die nog niet heeft) kunt u zelf aanvragen.
Lukt u dit niet? Dan kan MEE Groningen u helpen met de aanvraag.
Het telefoonnummer van MEE Groningen is 050-527 45 00

Let op: in verband met de nieuwe wet en regelgeving inzake de zorg zie tab nieuws.

>>> naar boven

Ambulante zorg

Deze vorm van zorg/ begeleiding is mogelijk vanuit verschillende perspectieven.
U als ouder kan begeleiding wensen voor uw zoon/dochter die nog bij u thuis woont en een specifieke problematiek heeft, waar u graag de nodige ondersteuning voor aangeboden wilt hebben.

Het kan ook zijn dat de hulpvraag vanuit uw zoon/dochter komt.

Zorgstichting "De Rots"kan u helpen:
 • In een gezinssituatie
 • Als u zelfstandig woont
 • Samen woont


Hoe werkt dit:
Als u ondersteuning, hulp of begeleiding wilt, kunt u bij Zorgstichting "De Rots" terecht voor meer informatie, uw vragen of om u aan te melden.
Dit kunt u doen via het contactformulier op de site,( onder tabblad contact) uw e-mail wordt dan binnen 24 uur beantwoord.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het nummer 0599-638291 dan kunt u direct uw vragen stellen.


Aanmelden:
Als u hulp of ondersteuning of begeleiding van Zorgstichting "De Rots" wenst te ontvangen, heeft u een indicatie nodig.
Een indicatie is een toegangsbewijs voor de zorg.
In deze indicatie staat een onafhankelijk oordeel over uw situatie. Zo krijgt u de zorg die u nodig bent en waar u recht op heeft. Deze indicatie ( als u die nog niet heeft) kunt u zelf aanvragen.
Lukt u dit niet? Dan kan MEE Groningen u helpen met de aanvraag.
Het telefoonnummer van MEE Groningen is 050-527 45 00


Wat u van ons mag verwachten:
Als u een indicatie heeft en u wilt graag hulp, ondersteuning of begeleiding van Zorgstichting "De Rots" dan gaan we met u praten over de hulp waar u behoefte aan heeft, die nodig is en waar u recht op heeft.
Hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt, die we samen met u bespreken.
Bent u het met dat plan van aanpak eens, dan wordt dat door u en ons ondertekend.

Naast het plan van aanpak gaan we ook afspraken met u maken.
Afspraken over op welke dagen we komen en hoe laat we komen en hoeveel uur.
(het aantal uren waar u recht op heeft staat op de indicatie vermeld).
Beide partijen moeten zich aan de gemaakte afspraken houden.
Er wordt een overeenkomst gemaakt, die door beide partijen ondertekend moet worden.

U krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen.
Uw begeleider houdt goed bij op welke dagen hij/zij bij u komt en hoeveel uur hij/zij aanwezig is.
Daarnaast houdt uw begeleider precies bij waar de hulp uit bestond.
Dit wordt bijgehouden op het uren verantwoord formulier waar u beide voor tekent.

Iedere maand komt ook de teamcoach bij u langs of alles naar wens verloopt.
U kunt met vragen altijd bij uw begeleider of bij de teamcoach terecht.
Voorbeelden voor hulp en ondersteuning kunnen zijn:
 • Ondersteuning bij de opvoeding.
 • Ondersteuning en begeleiding bij een gedrag problematiek zoals ADHD, PDDNOS, FAS, ASS en dergelijke.
 • Praktische zaken.
 • Huishouding.
 • Persoonlijke verzorging.
 • Financiën.
 • Hulp bij het regelen met instanties.

Voor overige hulpvragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Let op: in verband met de nieuwe wet en regelgeving inzake de zorg zie tab nieuws.>>> naar boven

Begeleid Wonen

Iedereen wil graag zelfstandig wonen.
Voor sommigen is dat van zelfsprekend.
Voor anderen is zelfstandig wonen niet zo vanzelfsprekend, zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.
Bij voorbeeld bij het regelen van geldzaken, het op orde houden van het huishouden, koken, of het contact met andere instanties.

Hoe werkt dit:
Als u ondersteuning, hulp of begeleiding wilt, kunt u bij Zorgstichting "De Rots" terecht voor meer informatie, uw vragen of om u aan te melden.
Dit kunt u doen via het contactformulier op de site,( onder tabblad contact) uw e-mail wordt dan binnen 24 uur beantwoord.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het nummer 0599-638291.


Aanmelden:
Als u hulp of ondersteuning of begeleiding van Zorgstichting "De Rots" wenst te ontvangen, heeft u een indicatie nodig.
Een indicatie is een toegangsbewijs voor de zorg.
In deze indicatie staat een onafhankelijk oordeel over uw situatie. Zo krijgt u de zorg die u nodig bent en waar u recht op heeft.
Deze indicatie ( als u die nog niet heeft) kunt u zelf aanvragen.
Lukt u dit niet? Dan kan MEE Groningen u helpen met de aanvraag.
Het telefoonnummer van MEE Groningen is 050-527 45 00

Wat u van ons mag verwachten:
Als u een indicatie heeft en u wilt graag begeleid wonen bij Zorgstichting "De Rots" dan gaan we met u praten over de hulp waar u behoefte aan heeft, die nodig is en waar u recht op heeft.
Hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt, die we samen met u bespreken.
Bent u het met dat plan van aanpak eens, dan wordt dat door u en ons ondertekend.

Naast het plan van aanpak gaan we ook afspraken met u maken.
In overleg samen met u komt er iedere dag op een afgesproken tijd een begeleider bij u thuis.
(het aantal uren waar u recht op heeft staat op de indicatie vermeld).
Beide partijen moeten zich aan de gemaakte afspraken houden.
U krijgt één of twee persoonlijk begeleiders toegewezen.
Uw begeleider houdt goed bij wanneer hij bij u geweest is. Daarnaast houdt uw begeleider precies bij waar de hulp uit bestond.
Dit wordt bijgehouden op het uren verantwoord formulier waar u beide voor tekent.
Iedere maand komt ook de teamcoach bij u langs of alles naar wens verloopt.

U kunt met vragen altijd bij uw begeleider of bij de teamcoach terecht.

Ieder cliënt die gebruik maakt van het begeleid woonproject van Zorgstichting "De Rots", heeft ten alle tijden het recht om iedere dag, gedurende 24 uur op de begeleider/ teamcoach terug te vallen.
Dit recht heeft u ook buiten de uren om, dat de begeleider bij u thuis is.


Voorbeelden voor hulp en ondersteuning kunnen zijn:
 • Ondersteuning bij de opvoeding
 • Ondersteuning en begeleiding bij een gedrag problematiek zoals ADHD, PDDNOS, FAS, ASS. en dergelijke
 • Praktische zaken
 • Huishouding
 • Persoonlijke verzorging
 • Financiën
 • Hulp bij het regelen met instanties

Voor overige hulpvragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Let op: in verband met de nieuwe wet en regelgeving inzake de zorg zie tab nieuws.

Dagbesteding

Zorgstichting "De Rots" verzorgt voor haar bewoners met een licht verstandelijke beperking ook de dagbesteding.
De dagbesteding die wij bieden is ingericht op deelnemers die door hun functioneren een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
De deelnemers zijn vaak in een kwetsbare positie geraakt en hebben moeite om voor zichzelf te zorgen.
Onze deelnemers kunnen door deze leer/werkomgeving weer in een dagritme komen.
Wij vinden het belangrijk dat de cliënten de dagbesteding , naar eigen kunnen en in hun eigen tempo volgen.
Er is geen tijdsdruk en er zijn altijd gespecialiseerde begeleiders bij aanwezig.
Het is belangrijk dat de cliënten plezier hebben in hun werk.

Zorgstichting "De Rots" vindt het belangrijk dat de cliënten hun talenten kunnen gebruiken.
Bij Zorgstichting "De Rots" is het ook mogelijk om buiten de woonvormen om, aan de dagbesteding mee te doen.

Mogelijkheden van dagbesteding zijn:
 • Groenvoorziening
 • Huishoudelijke taken
 • Houtbewerking
 • Buitenwerk
 • Creatief

Hoe werkt dit:
Als u gebruik wilt maken van de dagbesteding, kunt u bij Zorgstichting "De Rots" terecht voor meer informatie, uw vragen of om u aan te melden.
Dit kunt u doen via het contactformulier op de site,( onder tabblad contact) uw e-mail wordt dan binnen 24 uur beantwoord.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het nummer 0599-638291.


Aanmelden:
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de dagbesteding van Zorgstichting "De Rots", heeft u een indicatie nodig.
Een indicatie is een toegangsbewijs voor de zorg/ dagbesteding.
In deze indicatie staat een onafhankelijk oordeel over uw situatie. Zo krijgt u de zorg die u nodig bent en waar u recht op heeft.
Deze indicatie ( als u die nog niet heeft) kunt u zelf aanvragen.
Lukt u dit niet? Dan kan MEE Groningen u helpen met de aanvraag.
Het telefoonnummer van MEE Groningen is 050-527 45 00

Let op: in verband met de nieuwe wet en regelgeving inzake de zorg zie tab nieuws.

>>> naar boven

image