image
FAS syndroom

FAS betekend: Foetaal alcohol syndroom.
FAS is een verzamelnaam die een hele boel effecten beschrijft die we tegen kunnen komen bij een persoon, wiens moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft gedronken. Hieronder vallen lichamelijke gebreken, geestelijke gebreken, gedragsproblemen, leerstoornissen.
Alcohol gebruik tijdens de zwangerschap kan een hele reeks van vervelende stoornissen bij het ongeboren kind veroorzaken.
FAS is één van de allerbelangrijkste meest bekende te voorkomen oorzaken van een verstandelijke beperking en geboortedefecten bij kinderen.
FAS is een levenslang ziektebeeld, dat zowel geestelijke als lichamelijke gebreken veroorzaakt.
Karakteristiek voor FAS zijn:
1. Abnormale gezichtsafwijkingen.
2. Vertraagde groei.
3. Neurologische afwijkingen.
4. Ze kunnen problemen hebben met leren en studeren.
5. Ze kunnen problemen hebben met hun geheugen en hun spanningsboog en hun communicatie
6. Ze kunnen problemen hebben met hun gehoor en zicht.
Ook een combinatie van al deze problemen kunnen zich voordoen
Hierdoor ontstaan er problemen op school, communicatie problemen en aandachtstekorten, zowel als sociale problemen hoe anderen om te gaan.
FAS gaat nooit over

image