image
Wat is ADHD?

ADHD (Attention Deficit/hyperactivity Disorder.
In Nederland spreken we meestal over een aandachtstekortstoornis, waarbij er wel of juist geen sprake kan zijn van hyperactiviteit.
We onderscheiden drie soorten:
ADHD-1, (ADHD Prediminantly Inattentive Type) het overwegend onoplettende type. Ook wel ADD type genoemd.
Bij dit type is er vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte ( het dromerige type), die moeite hebben om de aandacht in het hier en nu te houden.

ADHD-H, dit is het overwegend hyperactieve en impulsieve type.
Er is vooral sprake van ernstige aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit.

ADHD-C, ( het gecombineerde type), dit type komt het meeste voor, zowel de problematiek van het hyperactieve en het onoplettende zijn aanwezig.


image