image
Zorgstichting "de Rots"

Zorgstichting "De Rots" is een stichting die ontstaan is vanuit jaren lange pleegzorg met deze doelgroep(mensen met een verstandelijke beperking en gedrag problemen).
Uit onze ervaring is gebleken dat er een tekort was aan stichtingen met een kleine bezetting, waar de huiselijkheid gewaarborgd was.
Vanuit die wens is in oktober 2010 onze stichting opgericht.

Waarom doe we dit

Een ieder mens is uniek in persoon en problematiek.

Bij Zorgstichting "De Rots" zijn wij er op gericht om aansluiting te vinden bij onze cliënten, met als doel het verbeteren van het algehele functioneren.

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten voor participatie (deelnemen aan nieuwe activiteiten) in aanmerking komen.
Dit doen wij door ze in hun kracht te laten komen, nieuwe vaardigheden aan te leren en mee te laten doen.

Hoe doen we dit

Wij doen dit in huiselijke sfeer met +/- 6 bewoners die intern kunnen verblijven (intramurale zorg). Onze bewoners hebben hun eigen kamer die ze naar eigen behoefte mogen Inrichten. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke ruimten aanwezig, waar onze cliënten gezamenlijk kunnen eten drinken of gewoon gezellig samen kunnen zijn.
Dit bieden wij in 24 uur zorg, Ambulante Begeleiding (begeleiding bij u thuis)en Begeleidt Woonprojecten(zelfstandig wonen onder begeleiding), waarbij 24 uur een echtpaar aanwezig is. Vanuit dit perspectief bieden wij ondersteuning in alle levensgebieden (hulp bij problematiek, huishouden en geldzaken en zo voord).

Wat doen wij

We bieden hulp, begeleiding en onderkomen aan jongvolwassenen van af 17 jaar en volwassenen.
Onze doelgroep heeft veelal een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- of verslavingsproblematiek. Tevens bieden wij dag- en weekendopvang en verzorgen wij aangepaste dagbesteding. Ook bieden wij de nodige begeleiding aan ouders.
Wij zijn bekend met de begeleiding van de diagnoses:


Dit alles kan gefinancierd worden middels : PGB en ZIN ( Zorg in Natura ).


image